EMC辅助器

数据加载中

横向滑动 →
系列标题 工作温度 衰减率 封装形式 可配套电源 浪涌电压(KV) 3D图 技术手册 样品申请
FC-LX1D -40~85℃ 20dB DIP AC-DC ±2/±4 FC-LX1D.stp - FC-LX1D - sample request -
FC-LX1D -40~85℃ 20dB DIP AC-DC ±2/±4 FC-LX1D.stp FC-LX1D 申请
FI-B03D -55~85℃ 20dB DIP DC-DC EN 55022/Class B FI-B03D.stp - FI-B03D - sample request -
FI-B03D -55~85℃ 20dB DIP DC-DC EN 55022/Class B FI-B03D.stp FI-B03D 申请
FL2D -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp - FL2D - sample request -
FL2D-Z5-103 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-Z5-103 申请
FL2D-Z5-153 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-Z5-153 申请
FL2D-Z5-223 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-Z5-223 申请
FL2D-10-102 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-102 申请
FL2D-10-222 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-222 申请
FL2D-10-332 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-332 申请
FL2D-10-472 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-472 申请
FL2D-10-682 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-682 申请
FL2D-10-822 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-10-822 申请
FL2D-30-102 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-30-102 申请
FL2D-30-222 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-30-222 申请
FL2D-30-472 -25~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - FL2D-Z5-103.stp FL2D-30-472 申请
FS-TD01D -40~85℃ - DIP6 485/CAN ≤1KA - FS-TD01D - sample request -
FS-TD01D -40~85℃ - DIP6 485/CAN ≤1KA - FS-TD01D 申请
FT-BX1D -40~85℃ 30dB DIP DC/DC ±4 FT-BX1D.stp - FT-BX1D - sample request -
FT-BX1D -55~125℃ 30dB DIP DC-DC - FT-BX1D.stp FT-BX1D 申请
FC-L01DR2 -40~85℃ - DIP AC-DC ±2/±4 - FC-L01DR2 - sample request -
FC-L01DR2 -40~85℃ - DIP AC-DC ±2/±4 - FC-L01DR2 申请
FC-LX1D2 -40~85℃ 30dB DIP AC-DC ±4/±6 FC-LX1D2.stp - FC-LX1D2 - sample request -
FC-LX1D2 -40~85℃ 30dB DIP AC-DC ±4/±6 FC-LX1D2.stp FC-LX1D2 申请
FC-L01DV1 -40~85℃ - DIP AC-DC ±1/±2 - FC-L01DV1 - sample request -
FC-L01DV1 -40~85℃ - DIP AC-DC ±1/±2 - FC-L01DV1 申请
FC-A01D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-A01D.stp - FC-A01D - sample request -
FC-A01D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-A01D.stp FC-A01D 申请
FC-B01D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-B01D.stp - FC-B01D - sample request -
FC-B01D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-B01D.stp FC-B01D 申请
FC-xxxD -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-xxxD.stp - FC-xxxD - sample request -
FC-AX3D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-xxxD.stp FC-AX3D 申请
FC-B02D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-xxxD.stp FC-B02D 申请
FC-D03D -40~85℃ 30dB DIP DC-DC ±2/±4 FC-xxxD.stp FC-D03D 申请
FC-E03D -40~85℃ 30dB DIP DC-DC ±2/±4 FC-xxxD.stp FC-E03D 申请
FC-CXXD -40~85℃ 30dB DIP DC-DC ±2/±4 FC-C01D.stp - FC-CXXD - sample request -
FC-C01D -40~85℃ 30dB DIP DC-DC ±2/±4 FC-C01D.stp FC-C01D 申请
FC-C03D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-C01D.stp FC-C03D 申请
FC-CX1D -40~85℃ 30dB DIP DC-DC ±2/±4 FC-C01D.stp FC-CX1D 申请
FC-CX3D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-CX3D.stp - FC-CX3D - sample request -
FC-CX3D -40~85℃ - DIP DC-DC ±2/±4 FC-CX3D.stp FC-CX3D 申请
FL4D-Z8-302-XJ -40~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - - FL4D-Z8-302-XJ - sample request -
FL4D-Z8-302-XJ -40~105℃ 2K-30K DIP AC/DC,DC/DC - - FL4D-Z8-302-XJ 申请
FC-L01D -40~85℃ 20dB DIP AC-DC ±2/±4 FC-L01D.stp - FC-L01D - sample request -
FC-L01D -40~85℃ 20dB DIP AC-DC ±2/±4 FC-L01D.stp FC-L01D 申请
FC-L01D2 -40~85℃ 30dB DIP AC-DC ±4/±6 FC-L01D2.stp - FC-L01D2 - sample request -
FC-L01D2 -40~85℃ 30dB DIP AC-DC ±4/±6 FC-L01D2.stp FC-L01D2 申请
FL2D-xx-xxxC -50~125℃ - DIP DC-DC - - FL2D-xx-xxxC - sample request -
FL2D-70-360C -50~125℃ - DIP DC-DC - - FL2D-70-360C 申请
FL2D-A3-360C -50~125℃ - DIP DC-DC - - FL2D-A3-360C 申请
FL2D-B5-360C -50~125℃ - DIP DC-DC - - FL2D-B5-360C 申请

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

Series
FC-LX1D
FC-LX1D
FI-B03D
FI-B03D
FL2D
FL2D-Z5-103
FL2D-Z5-153
FL2D-Z5-223
FL2D-10-102
FL2D-10-222
FL2D-10-332
FL2D-10-472
FL2D-10-682
FL2D-10-822
FL2D-30-102
FL2D-30-222
FL2D-30-472
FS-TD01D
FS-TD01D
FT-BX1D
FT-BX1D
FC-L01DR2
FC-L01DR2
FC-LX1D2
FC-LX1D2
FC-L01DV1
FC-L01DV1
FC-A01D
FC-A01D
FC-B01D
FC-B01D
FC-xxxD
FC-AX3D
FC-B02D
FC-D03D
FC-E03D
FC-CXXD
FC-C01D
FC-C03D
FC-CX1D
FC-CX3D
FC-CX3D
FL4D-Z8-302-XJ
FL4D-Z8-302-XJ
FC-L01D
FC-L01D
FC-L01D2
FC-L01D2
FL2D-xx-xxxC
FL2D-70-360C
FL2D-A3-360C
FL2D-B5-360C
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示 关闭
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

  • 资料名称
该型号产品已添加至样品申请清单 关闭
该型号产品已添加至样品申请清单,请选择 继续添加其他型号产品 或者 完成
完成